?

Log in

No account? Create an account
Киплинг - Yury [entries|archive|friends|userinfo]
Yury

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Киплинг [Dec. 27th, 2014|08:00 am]
Yury
[Tags|, ]

Знайшов у morreth, чий переклад - не знаю (здається, взято звідси). Але дуже гарний. Знайду - додам у пост.


Р. Кіплінґ «Солдат»

Зайшов я до пивниці раз, щоб горло промочить,

Аж чую: «Правила у нас, свій камуфляж змініть!»

Дівки за стійкою у сміх: «Тримайте, бо впаду!»

Я відвертаюся від них, на вулицю іду…

«Солдате, те, солдате, се! Солдате, геть іди!»,

Але «Спасибі, наш герой», як дійде до біди.

Як дійде до біди, синки, великої біди.

Тоді «Спасибі, наш герой», як дійде до біди!В театр увечері пішов, не брав ні краплі в рот,

Пияк без клопотів пройшов, я знов надворі – от…

Навіть на виставці якій кричать: «Куди попер»,

Та щойно гряне, Боже мій, то садять у партер!

«Солдате, те, солдате, се! Солдате, зовні жди!»,

Але «Героя наперед!», як дійде до біди.

Заграє барабан, синки, тоді вже в стрій іди,

Тоді «Спасибі, наш герой», як дійде до біди!Та що ж, пошарпався мундир, який ваш сон хранив,

Простий солдат – не командир, не густо заробив.

Попробуй, жевжику, разок, то й докоряй мені,

Зробити хутко марш-кидок з вагою на спині!

«Солдате, те, солдате, се! Напився вже, гляди!»,

Але «Там воля або смерть!», як ворогів ряди

Супроти нас ідуть, синки, що спробуй обійди,

Тоді «Там воля або смерть!», тоді вперед іди.Ні, не герої ми, проте не сміття і не грязь.

Хоч не в казармі живете – не кращі й ви од нас!

Хто у тилу знай кривить рот від нас – людей простих,

То хай би сам пішов на фронт і там шукав святих.

«Солдате, те, солдате, се! Не швендяй, одійди!»,

Але коли повіє дим, то перші ми завжди.

Коли повіє дим, синки, коли повіє дим,

«Проходьте, пане, наперед» кричать мені завжди.Держава пільги нам дає у цей буремний час,

Та важливіші речі є для нас, але й для вас.

Затямте – важко вам хіба – щоб кожен знати звик,

Що форма – честь, а не ганьба, якщо ти чоловік!

«Солдате, те, солдате, се! Із килима зійди!»,

Але коли ведуть вогонь: «Спаси і одведи!».

Вони кричать «Спаси!», синки, за них на фронт піди…

Солдат – не дурень, знає все. Та все ж іде туди.
linkReply

Comments:
[User Picture]From: davos_seaworth
2014-12-27 07:49 am (UTC)
Изумительно. На 5.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ukrfan
2014-12-27 10:28 am (UTC)
согласен
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: still_wind
2014-12-27 08:02 am (UTC)
Чигиринской и есть
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ukrfan
2014-12-27 10:29 am (UTC)
она сама пишет, что нет. Нашла в ФБ.

Edited at 2014-12-27 10:34 am (UTC)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: levkonoe
2014-12-27 08:45 am (UTC)
сильно мешает разнос строк. Лучше бы убрать лишние.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: ukrfan
2014-12-27 10:35 am (UTC)
я думал. Но в источнике так... решил оставить так.
(Reply) (Parent) (Thread)