?

Log in

No account? Create an account
Все флаги будут в гости к нам - Yury [entries|archive|friends|userinfo]
Yury

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Все флаги будут в гости к нам [Jun. 6th, 2015|02:08 pm]
Yury
[Tags|]

Владимир Арьев пишет в ФБ:

За один день в Києві два прем'єр-міністра з G7. Перший в історії візит японського голови уряду в Україну є знаковим - до попередніх керівників держави японці не їздили, адже вони дуже ретельно обирають кому нанести візит. Приїхав прем'єр-міністр Канади, якого за об'єктивну заяву щодо неможливості існування РФ в G7 одразу облаяв дердумовець Пушков. Просто він забув що корумповані бензоколонки чи то пак, агресивні сировинні придатки, в порядні клуби не беруть.

Апдейт от helvi:Галстук у высокого гостя зачотный. У ПАП тоже соответствующий...

Апдейт от levkonoe:Жены высоких особ тоже не ударили в грязь лицом - их платья прекрасно гармонируют с галстуками мужей:)
linkReply

Comments:
[User Picture]From: _a_s_
2015-06-06 01:59 pm (UTC)
К вопросу о галстуках. :)))
(Reply) (Thread)